Techniek-Wetenschappen

6de jaar (TSO)

De opleiding techniek-wetenschappen richt zich naar leerlingen die een brede belangstelling en aanleg hebben voor wiskunde, exacte wetenschappen en technische toepassingen. Als deze interesse gepaard gaat met voldoende inzet en inzicht, is de richting techniek-wetenschappen een geschikte studiekeuze.

  Wetenschappen toegepast in techniek!

  Voor ontdekkers en wetenschappers in wording

  Technologie begrijpen en gebruiken

  Zelf experimenteren in labo en natuur

  In een notendop

  Science

  Wetenschappen zijn een belangrijk onderdeel in de opleiding techniek-wetenschappen. Naast een theoretisch gedeelte leer je in de praktijk hoe wetenschappen in het dagdagelijkse leven toegepast worden. Want wat je zelf doet, begrijp je en onthoud je beter! 

  In de 3de graad ligt de nadruk op de cel, stofwisseling, celdeling, voortplanting, genetica en evolutie.

  De lessen toegepaste chemie op de 3de graad gaan dieper in op de atoombouw, thermochemie, reactiesnelheid, chemisch evenwicht, zuur-base reacties, redoxreacties en koolstofchemie.

  In de 3de graad bestudeer je elektriciteit, eendimensionale en tweedimensionale beweging, periodieke verschijnselen en moderne fysica.

  Technology

  Een wetenschapper kan niet zonder informatica. Inzicht en kennis van informatica vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding in deze studierichting. In het vak informatica leren de leerlingen werken binnen Google Drive. Uniek voor onze school is het vak informaticawetenschappen waar de leerlingen kennis maken met de nieuwste technologieën op gebied van informatica. Ze leren werken met algoritmes, 21e eeuwse vaardigheden, internet ...

  Engineering

  De vakken robotica en engineering maken de STEM-opleiding techniek-wetenschappen compleet. Je ontwikkelt je probleemoplossend denkvermogen door problemen te ontleden, patronen te herkennen en algoritmes te maken. Deze spitsen zich toe op twee domeinen: mechanica en elektriciteit/elektronica. Onderwerpen zoals robots, verbrandingsmotoren, turbines, vloeistofpompen … komen hier aan bod.

  Mathematics

  Wiskunde is een erg belangrijke component in de richting techniek-wetenschappen. Van leerlingen die deze studierichting willen volgen, wordt een stevige basiskennis wiskunde verwacht. In deze opleiding worden vaak toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.

  De toekomst ...

  Het ruime pakket wiskunde, wetenschappen en engineering biedt een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Met de nodige motivatie en doorzettingsvermogen kunnen de leerlingen verder studeren in verschillende professionele bacheloropleidingen: verpleegkunde, voedings-en dieetleer, energietechnologie, elektronica, biomedische laboratoriumtechnieken, biochemie ... Voor de sterke leerlingen is ook een masteropleiding mogelijk: industriële wetenschappen ...

  Deze richting spreekt me aan want ik wil techniek en wetenschappen nog meer ontdekken door te experimenteren.

  Faris

  Lestabel 6de jaar

  Vak

  aantal lesuren/week

  6de jaar

  Aardrijkskunde

  0

  Engels

  2

  Frans

  2

  Geschiedenis

  2

  Levensbeschouwing

  2

  Lichamelijke opvoeding

  2

  Nederlands

  2

  Wiskunde

  4

  Wiskunde uitbreiding (Wiskunde)

  0/2

  Engineering (Mechanica)

  4

  Informaticawetenschappen (Informatica)

  2

  Toegepaste biologie

  2

  Toegepaste chemie

  4

  Toegepaste fysica

  4

  AANTAL LESUREN PER WEEK

  32/34