Sociale en technische Wetenschappen

6de jaar (TSO)

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.
De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief.
De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Sociaal, technisch en wetenschappelijk aangelegd?

Interesse voor voeding, mens en maatschappij
Creatief de handen uit de mouwen
Ruime kennis opdoen van wetenschappen

 

In een notendop

De opleiding

Sociale wetenschappen

In de derde graad leer je wat wetenschappelijk onderzoek binnen de sociale wetenschappen betekent. Je verwerft  inzicht in de menselijke behoeften, wat opvoeding juist is en wat cultuur en recht inhouden.

Technische wetenschappen

Je start met de studie van de voedingsmiddelen en -stoffen. Je leert ergonomisch, veilig, hygiënisch, milieubewust, zintuiglijk, economisch en kwaliteitsbewust handelen. In de derde graad ga je dieper in op de werking van de voedingsstoffen. Tevens bestudeer je gezondheidsleer, veiligheid en verbanden tussen voeding en welvaartsziektes.

In de praktijklessen oefen je basisprincipes en basistechnieken. Je beoordeelt smaak, geur, kleur en vorm. Je leert verantwoorde keuzes van voedingsmiddelen te maken. Je werk doorloopt het technologisch proces volgens de Demingcirkel.

Wetenschappen

Je verwerft inzichten in verschillende wetenschappelijke onderdelen. Tijdens de lessen biologie, chemie en fysica leer je de wereld om je heen met het kritische oog van een wetenschapper bekijken. Met de basis van de tweede graad ga je nu ook zelf aan de slag in het labo.

De toekomst ...

Sociale en technische wetenschappen is een sterk theoretischtechnisch onderbouwde opleiding die voorbereidt op professionele bacheloropleidingen. We denken o.a. aan ergotherapie, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde, orthopedie, onderwijs, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie …

Ik ben sociaal en heb interesse voor wetenschappen. Na hogere studies wil ik later werken in de sociale sector.

Kim

Lestabel