Opvoeding en begeleiding

5de jaar (Verder studeren of gaan werken (dubbele finaliteit))

Ben jij gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens? En wil je daaruit ook echt pedagogisch handelen?
 

De opleiding

In de studierichting Opvoeding en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.
Binnen het pakket gedragswetenschappen verkennen we deelaspecten van psychologe zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering. Ook maak je
kennis met pedagogisch handelen bij kinderen en volwassenen, zowel in een gewone als een bijzondere context. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen in leren en ontwikkelen. We besteden aandacht aan wetgeving en deontologie binnen de welzijnssector. Ook toegepaste filosofie komt aan bod, waarbij we verschillende thema's analyseren en reflecteren over verschillende ethische casussen.
Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als een toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen, zorgen en begeleiden. Na het volgen van deze opleiding beschik je immers ook over de nodige kwalificaties om als kinderbegeleider naar de arbeidsmarkt te gaan. Zo leer je kwaliteitsbewust en veilig handelen als kinderbegeleider. Je leert hoe je het jonge kind stimuleert in zijn ontwikkeling d.m.v. activiteiten en hoe je hen ondersteunt en begeleidt bij die activiteiten. Je leert gedrag observeren, behoeften herkennen en reflecteren om je handelen af te stemmen. Ten slotte is de communicatie met alle actoren van de opvang een belangrijk onderdeel.

De toekomst...

Hoewel je na deze opleiding meteen aan de slag kan, behoort verder studeren in het hoger onderwijs ook zeker tot de mogelijkheden.

  • Onderwijs
  • Orthopedagogie
  • Sociaal werk
  • Maatschappelijke veiligheid
  • Pedagogie van het jonge kind
  • Gezinswetenschappen
  • Sociale readaptatiewetenschappen
  • Toegepaste psychologie
  • ...

Lestabel

(Deze lestabel is onder voorbehoud.)