Natuurwetenschappen

3de jaar, 4de jaar (Verder studeren (doorstroom))

Zijn wetenschappen en wiskunde jouw ding? Ben je nieuwsgierig van aard? Ga je op zoek naar verklaringen en wil je daarbij graag zelf experimenteren? Dan voel jij je in Natuurwetenschappen als een vis in het water!

De opleiding

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting die je voorbereidt op het hoger onderwijs. Naast een brede algemene vorming wordt het probleemoplossend denken en redeneervermogen aangescherpt vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

In het vak wiskunde klimt het onderwijs, door studie van algebra, meetkunde, analyse en statistiek naar een hoog niveau van abstractie.

In de wetenschappelijke vakken fysica, chemie en biologie leert de leerling volgens de wetenschappelijke methoden denken. In deze vakken gaat men op onderzoek uit. De leerling probeert zelf de kennis te ontdekken. De levende en de niet-levende materie in al haar aspecten wordt bestudeerd. In de derde graad worden er hogere eisen gesteld en grotere leerstofgehelen aangeboden. Het leertempo ligt hoger. De leerstof dient zelfstandig en inzichtelijk verwerkt te worden. De klemtoon ligt op doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet.

In de derde graad kan je de keuze maken tussen Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen.

 

 

 

De toekomst

Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in het hoger onderwijs.

  • geneeskunde
  • architectuur
  • industriële wetenschappen
  • biomedische wetenschappen
  • bewegings- en revalidatiewetenschappen
  • toegepaste informatica
  • verpleegkunde
  •  ...

Lestabellen

(Deze lestabellen zijn onder voorbehoud.)