Latijn

3de jaar, 4de jaar (Verder studeren (doorstroom))

Een 'dode' taal, en toch springlevend! Het Latijn is nog lang niet uit de westerse cultuur verdwenen. Integendeel, tal van talen zijn doorspekt met woorden en uitdrukkingen die hun oorsprong vinden in de klassieke talen.

Eeuwenoud maar eeuwig jong!

Onuitputtelijke bron voor taal

Uitdagende studie van teksten

Rijke antieke cultuur

In een notendop

De opleiding

Als je voor Latijn kiest, kies je ook een beetje voor geschiedenis. Zo kom je bv. in de lessen cultuur meer te weten over het leven van de Romeinen. Deze lessen geven je een betere kijk op onze eigen manier van leven, omdat onze leefwereld sterk beïnvloed werd door de Romeinen!

De Latijnse woordenschat helpt je vooruit bij het leren van andere talen zoals Frans of Spaans. Zelfs moeilijke woorden in het Nederlands kun je verklaren. Ook wordt door de Latijnse woordenschat je geheugen dagelijks getraind, waardoor je na verloop van tijd sneller en veel makkelijker uit het hoofd kan leren.

Latijn laat je op zijn eigen unieke manier kennismaken met menselijke taal en communicatie. Het biedt je inzicht in de structuur van de meeste Europese talen en je leert de juiste taal vinden om argumenten overtuigend vorm te geven. Het opent de poorten naar vele cultuurdomeinen en verbindt verschillende beschavingen in vele streken over de eeuwen heen.

2de graad

De woordenschat en de grammaticale kennis worden in de tweede graad uitgebreid om te komen tot een ‘vlotte’ lectuur van Latijnse teksten. Je leert abstract denken en je ontwikkelt zin voor analyse, synthese en evaluatie. Je bestudeert de Grieks-Romeinse cultuur en beschaving als grondlegger van de westerse cultuur en beschaving. Latijn leert je bezig te zijn met taal in al zijn facetten.

De toekomst ...

Na de derde graad zijn er tal van mogelijkheden voor master- en bacheloropleidingen. We denken o.a. aan taal- en letterkunde, geschiedenis, kunstwetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, criminologische wetenschappen, rechten, politieke en sociale wetenschappen, economische wetenschappen, medische wetenschappen en gezondheidszorg, toegepaste biologische wetenschappen, wiskundige ingenieurtechnische wetenschappen, wiskunde …

Elk uur Latijn is voor mij plezier met tekst en cultuur!

Lara

Lestabellen

(Deze lestabellen zijn onder voorbehoud.)

Leerlingen in actie!