Humane wetenschappen

5de jaar, 6de jaar (Verder studeren (doorstroom))

Ben jij geïnteresseerd in menselijk gedrag? Ben je nieuwsgierig naar hoe mensen samenleven en de samenleving in zijn geheel? Bezit jij een kritische belangstelling voor maatschappelijke verschijnselen? Dan zit de richting Humane wetenschappen je als gegoten!

De opleiding

Humane wetenschappen combineert een brede, algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. In deze opleiding leer je theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Naast deze richtingspecifieke vakken is er ook een verdiepende basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis.

Binnen het vak gedragswetenschappen ligt de nadruk op de mens: je bestudeert zijn interacties met anderen en de verhouding mens-samenleving. Daarnaast leer je over de menselijke ontwikkeling, onze groei in de verschillende levensfasen en scherp je je communicatieve vaardigheden aan.

Tijdens de lessen sociale wetenschappen ligt de focus op samenleving en politiek, bekeken vanuit sociale en humane standpunten en communicatiewetenschappen.

Binnen het vak Filosofie staat reflecteren over antropologische visies, ethische stromingen en visies uit de zijnsleer en kenleer centraal. Bij Kunst en cultuur analyseer je kunstuitingen uit verschillende kunststromingen.

Humane wetenschappen is een opleiding die zowel in de tweede als in de derde graad gevolgd kan worden.

 

 

De toekomst

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan

  • psychologie
  • pedagogische wetenschappen
  • geschiedenis
  • kunstwetenschappen
  • communicatiemanagement
  • sociaal werk
  • rechtspraktijk
  • onderwijs
  •  ...

Lestabellen