Humane wetenschappen

6de jaar (ASO)

Heb je interesse om de mens en de maatschappij te bestuderen? Dan is deze richting misschien wel iets voor jou! In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen ga je op een wetenschappelijke en kritische manier de realiteit verkennen.

Denken over mens en maatschappij

Interesse voor het menselijk gedrag

Kritische belangstelling voor maatschappelijke fenomenen

Sociaal engagement en creativiteit

In een notendop

De opleiding

Cultuurwetenschappen

In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je de culturele aspecten van mens en samenleving. Je maakt kennis met cultuuroverdracht en massamedia. Ook de organisatie van de maatschappij op verschillende vlakken, met aandacht voor de spanningen tussen welvaart en welzijn, komt aan bod.

Vanaf het vijfde jaar ligt de nadruk op de rol van organisaties in de samenleving: structuren en functies van communicatie, verschillende mens- en wereldbeelden, kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving, organisatie en werking van het politieke en juridische veld.

Gedragswetenschappen

Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens: zijn groei in de verschillende levensfasen, zijn interactie met de omgeving, zijn relaties met andere mensen en zijn plaats binnen verschillende organisaties.

In de derde graad worden elementen uit de psychologie en de sociologie benaderd vanuit wetenschappelijke theorieën. In verschillende thema’s bestudeer je de persoon en de wisselwerking tussen personen onderling.

De toekomst ...

Humane wetenschappen is een algemeen vormende richting die de leerlingen voorbereidt op verdere studies. Zowel een professionele bacheloropleiding als een academische bacheloropleiding, gevolgd door een master behoren tot de mogelijkheden.

Studies in de sociale, politieke, pedagogische, psychologische, geschiedkundige en culturele sector, de communicatiewetenschappen, de gezondheidszorg … zijn voor de hand liggend. Ook criminologie en rechten behoren tot mogelijke vervolgopleidingen.

Door cultuur- en gedragswetenschappen heb ik inzicht in mens en maatschappij, vanuit heden en verleden.

Christine

Lestabel