Economische wetenschappen

3de jaar, 4de jaar (Verder studeren (doorstroom))

Heb jij een brede, algemene interesse? Ben je geboeid door abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde? Dan kan je de richting Economische wetenschappen helemaal ontcijferen!

De opleiding

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies. In deze opleiding wordt een brede algemene basisvorming gecombineerd met een uitgebreid pakket economie en wiskunde in het specifieke gedeelte. Het pakket economie omvat zowel de algemene economie als bedrijfswetenschappen.

Binnen het vak algemene economie leer je over de economische kringloop en de positie van consumenten en producenten tot de economische wereld. Daarnaast bestuderen we de werking van ondernemingen en organisaties. Ook de marktwerking en de rol van de overheid en organisaties nemen we onder de loep, waarbij we ook oog hebben voor internationale handel en economische relaties.

Tijdens de lessen bedrijfswetenschappen ligt de focus op boekhouden (accounting en aspecten van vennootschapsrecht).

In de derde graad kan je de keuze maken tussen Economie-moderne talen en Economie-wiskunde.

 

De toekomst

De opleiding economische wetenschappen is een goede voorbereiding op zowel master- als bacheloropleidingen.

  • (toegepaste) economische wetenschappen
  • handelswetenschappen
  • rechten
  • toegepaste taalkunde
  • bedrijfscommunicatie
  • management
  • toerisme
  • ...

Lestabellen

(Deze lestabellen zijn onder voorbehoud.)