2B

2de jaar

Heb je 1B gedaan, dan ga je meestal verder naar 2B. Maar ook na 1A kan de stap naar 2B overwogen worden. Dit is enerzijds omdat je het advies gekregen hebt en anderzijds omdat je zelf al tot het besluit gekomen bent dat een praktische richting meer voor je weggelegd is. Het tweede leerjaar B is de start van een praktische opleiding die voorbereidt op een arbeidsmarktgerichte opleiding in de tweede graad.

Lestabel