Jump to Navigation

Header provincie

Inspraak op school

Oudercomité

Op school leven leerlingen, leraars en directie dagelijks samen. Maar ook ouders zijn via het oudercomité rechtstreeks betrokken bij de werking van de school. Onze school vindt het belangrijk dat ouders effectief betrokken zijn bij haar werking. Het oudercomité is daar het uitgewezen middel toe. Hiervoor vormen ouders van de middenschool en de bovenbouw samen het oudercomité van de PSD (= Provinciale School Diepenbeek).

Het belang en de werking van het oudercomité situeert zich op twee vlakken:

  1. Inspraak

    Bijna maandelijks vergadering (zie kalender) vergadert het oudercomité samen de directies. Voorstellen en problemen kunnen daar besproken worden.
    Het oudercomité heeft ook een afvaardiging in de schoolraad. Ouders, leerlingen, personeel en de lokale gemeenschap zitten driemaal per schooljaar samen met de directie en het schoolbestuur.
  2. Activiteiten organiseren

    Ouders ondersteunen de schoolwerking met allerlei activiteiten (zowel financieel als logistiek): pasta-avond, brunch, kiennnamiddag, OpenDeurDagcafé ... De opbrengst komt rechtstreeks de leerlingen ten goede: steun bij tegemoetkoming op de schoolrekening, boekenaankoop ...

Om lid te zijn, moet uw kind uiteraard leerling zijn van onze school maar leerlingen studeren af. Er is dus een voortdurende vraag naar nieuwe leden. Je kan meewerken door een volwaardig actief lid te worden: je komt naar de vergaderingen en je steekt een handje toe bij de activiteiten. Je kan je ook op de lijst van de ‘werkers’ zetten. Dit betekent dat men je bij een activiteit mag contacteren om een handje toe te steken.

Het oudercomité is een vorm van partnerschap tussen ouders en school. We danken u alvast bedankt voor uw engagement.

Geïnteresseerd? U kan u melden als lid of helpende hand via:Page | by Dr. Radut